MINDFULNESS EN PSYCHOLOGIE

                 

VIDEO

KLIK HIER 

 

PROBLEMEN DAGELIJKS LEVEN


Je kan in het dagelijks leven tegen talloze problemen aanlopen: relaties, werk, financieel, live events etc. Dat geeft stress.

 

NEGATIEVE DENK – EN GEDRAGSPATRONEN

Stress gaat vaak gepaard met zes negatieve denk – en gedragspatronen.

  

GEDACHTEN NEGATIEF
AANDACHT LAAG

Je gedachten zijn negatief. Je kan de neiging hebben tot catastrofen.

Je aandacht kan ook laag, dromerig of afwezig zijn.
Je mist flarden van gesprekken, films of boeken.
Je neemt minder informatie op en presteert minder.
Je leeft meer in verleden of toekomst en minder in het heden.

 

GEDACHTEN GEDRAG DWINGEND

 

Je moet van alles. Je bent erg dwingend voor jezelf of anderen. Overdreven perfectionistisch. 


VERMIJDEN

Je vermijdt b.v. winkels of conflicten. Je kan bepaalde gedachten en gevoelens weg drukken.


VAARDIGHEDEN NEGATIEF

  

Je vaardigheden verminderen door stress. Geduld, discipline, inlevingsvermogen, organiseren, creativiteit, communicatie etc.

 

GEEN ZELFVERTROUWEN
NEGATIEF ZELFBEELD

    

Je krijgt minder zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.
Je hebt minder incasseringsvermogen. Alsof je geen filter hebt om je af te schermen. Alle prikkels komen keihard binnen. Herrie van buiten, kritiek van anderen, multitasking.


NEGATIEF GEDRAG

  

Bij stress heb je sneller de neiging te gaan roken, drinken, gamen, te veel of weinig eten, je isoleren of je agressief te gedragen.

MINDFULNESS


Als je gaat mediteren zal je afleidende gedachten hebben.
Je aandacht blijft altijd gericht op de meditatie, maar je registreert wel de gedachten patronen.
Door de lichamelijke ontspanning komen je emoties en denken in harmonie.
De negatieve patronen worden omgezet in positieve.
Zo krijg je inzicht in deze processen.  

POSITIEVE DENK – GEDRAGSPATRONEN

                    

 

 

POSITIEVE GEDACHTEN
AANDACHT HOOG

Je gedachten zijn positief. Je ziet de zonnige kant van het leven.
Je aandacht is hoog. Je gedachten zijn helder. Je krijgt veel informatie en presteert daarom veel beter.
Je leeft meer in het heden en bent meer betrokken.

 

LOS LATEN

Je kan problemen beter los laten, relativeren, afstand nemen, met humor naar kijken.


ACCEPTEREN

Je accepteert situaties waar je toch niets aan kan doen.


 VAARDIGHEDEN POSITIEF

Je bent empathisch en geduldig, hebt discipline etc.

ZELFVERTROUWEN

Je blijft rustig onder alle onrust om je heen.
Je krijgt zelfvertrouwen en incasseringsvermogen. Alsof je een filter om je heen hebt, die afschermt tegen prikkels. Herrie van buiten, kritiek van anderen.
Je krijgt meer energie, je accu laad op.

POSITIEF GEDRAG

  


Je gaat meer sporten, iets voor de medemens betekenen, je wordt creatiever. Activiteiten die je energie geeft.
Je wordt meer oplossing gericht, b.v. beter je grenzen aangeven.

TOEPASSEN DAGELIJKS LEVEN

Door de oefeningen zijn je negatieve kwaliteiten omgezet in positieve.
Hierdoor ben je goed in staat met de problemen in het dagelijks leven om te gaan.

 

 

Bestellen cursus