Pijn


Verklaring chronisch pijn

Bij acute pijn staat deze in verhouding tot de lichamelijke schade.
Er is weefselschade met bijbehorende pijn.

Bij chronische pijn staat de pijn niet in verhouding tot wat er “kapot” is.
Iemand kan zelfs lichamelijk helemaal in orde zijn en toch veel pijn hebben.
De pijn wordt voor een groot deel bepaald door het zenuwstelsel.
Het zenuwstelsel en bepaalde hersengebieden worden hyperactief.
Een kleine prikkel geeft een grote pijnreactie. Dit proces heet sensitisatie.

1 2 3

1 Acute pijn – pijn in de vinger geeft prikkeling hersengebied corresponderend bij de vinger. De pijn staat in verhouding tot de weefselschade.
2 Chronische pijn – er ontstaat een prikkeling van de vinger naar het ruggenmerg en terug en daarna naar de hersenen.
3 Chronische pijn – als nr. 2, waarbij emotionele hersengebieden de pijn verder versterken o.i.v. negatieve emoties.
Bij positieve emoties en denkbeelden wordt de pijn afgezwakt! 

Bij chronische pijn denk je dat van alles in je lichaam kapot is of dat je zeer voorzichtig moet zijn om verdere schade te beperken. Dit is dus maar ten dele waar.

Je kan pijn vergelijken met een ui.
* De binnenste schil is de daadwerkelijke pijn, veroorzaakt door de lichamelijke schade (schone pijn).
* De pijn wordt versterkt door verhoogde spierspanning, angst voor de pijn, vermijden van bewegingen, hyperactief zenuwstelsel (vuile pijn).
Alle schillen van de vuile pijn kunnen afgepeld worden.

  Pijn door lichamelijke schade
 

 Verergering pijn door spierspanning en verminderde doorbloeding

 
Verergering pijn door angst voor bewegen, angst voor de toekomst, onbegrip omgeving etc
 

 Verergering pijn door hyperactiviteit zenuwstelsel en hersenen

 
De technieken hebben sterke gelijkenissen als die bij stress.
Lichamelijke gewaarwordingen, emotionele - en denkpatronen en gedrag worden onder de loep genomen. 

Lichamelijk

* ruimte en karakter
Bij concentratie op het lichaam, wat is de ruimte (hoe lang/kort – breed/smal – plat/bol) en hoe is het karakter (scherp – zeurend – branderig) van de pijn?
Is het constant of komt en gaat het?

* oefeningen
- concentratie op de pijn.
Er bestaat een aversie om de pijn te observeren.
Probeer er toch zonder oordeel, met enige afstand en een nieuwsgierige houding naar te kijken.
Hoeveel verschillende pijnsensaties zijn voelbaar?
Na enige tijd wordt de concentratie verlegd naar een niet pijnlijk gebied.
Als dan weer terug keert naar de pijnregio, is deze veranderd?
- ontspanning spieren in de regio.
- zwaarteoefening.
- ademoefening – de adem door de pijn voelen stromen.
- visualisatie van een beeld in de pijnregio.

Bepaal de verandering ruimte en karakter van de pijn na afloop van de oefening. Het is soms ook mogelijk te bepalen bij welke oefening deze verandering plaats vond.

Emotioneel

* vorm - bepaal je welke emotie je hebt (boos – depressief etc)
* ruimte en karakter van de emotie.

Er kan een situatie ontstaan waarin sommige handelingen niet meer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld lange wandelingen of fietsen, wat vroeger geen probleem was, gaan niet meer.
Sommige mensen blijven hangen in hun boosheid.
Dergelijke negatieve emoties stimuleren bepaalde hersendelen die pijn versterken.
Afleiding, hoop en zelfvertrouwen zorgen juist voor pijndemping. 

Als je er maar boos over blijft, houd je een vicieuze cirkel in stand.
Hierbij is een zekere mate van acceptatie op zijn plaats.
Andere aspecten kunnen wel verbeteren. Hiervoor moet gestreden worden.

Er is een bepaald gezegde:
Geef mij de rust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Geef mij de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen.
Geef mij de wijsheid het onderscheid tussen deze twee te kennen.

* oefening
- observeren en afstand nemen.
Je stelt je er helemaal aan bloot. Zie hoofdstuk stress.

Denkpatronen

Door een innerlijke strijd kunnen de gedachten soms verstarren of helemaal catastroferen. Gedachten als: de pijn moet weg. In de toekomst kan ik nooit meer fietsen. Deze strijd kan de pijn juist verergeren.
Al deze gedachten en overtuigingen zijn ook breinimpulsen die de pijn onderhouden.

* oefening
- observeren en afstand nemen.
Je wordt je bewust welke gedachten je eigenlijk hebt.
Normaliter worden deze gedachten vermeden.
Je leert de starre gedachten te nuanceren. Zij worden milder.

Gedrag

Ten gevolge van de pijn en de angst dat nog meer kapot gemaakt kan worden bestaat de neiging steeds minder te gaan bewegen.
Hierdoor kan zelfs een sociaal isolement ontstaan en dat kan van invloed zijn op het werkzaam leven. Door de nieuwe inzichten in de pijn zullen de grenzen van activiteiten ook verlegd worden.

De oefeningen worden afgewisseld. Als het lichaam ontspant, zullen emoties en denkpatronen ook milder worden en vice versa.

Aanmelden