Oefeningen

In het oefenboek staan:
1 Zeven ingesproken oefeningen
2 Meer specifieke informatie per oefening
3 Twee aantekenboeken waarin ervaringen genoteerd kunnen worden.
4 Diverse schema's.

 

Bij de bodyscan wordt gefocust alle gewaarwordingen in je lichaam.
Bij lichamelijke klachten voel je ter plekke spanning, druk of pijn.
Stress uit zich vaak in bepaalde lichaamsdelen: strakke schouders, een knoop in je maag, prop in je keel of je hele lichaam voelt zwaar of moe.

Bij de bodyscan voel je dus de negatieve energie, die je als beginpunt kan gebruiken.
Vervolgens doe je de oefeningen, zodat je lichaam optimaal ontspant.
Als de knoop in je maag, prop in je keel etc. afneemt, weet je dat je goed bezig bent.

 

De adem is de tweede gewaarwording in je lichaam, die altijd aanwezig is.
Je kan diverse kanten van de adem observeren: het verschil linker - en rechter long, diepte adem of de buikspieren die soms de adem kunnen blokkeren.

Als je adem in evenwicht komt, brengt het ook balans in je hart en zenuwstelsel.
Er ontstaat een ontspanningsketen.Een derde gewaarwording die ook altijd aanwezig is, zijn de contactvlakken van je lichaam met de ondergrond.
In eerste instantie voel je het gewicht van je lichaam, maar na een tijdje ontstaan er vaak diverse gewaarwording door je lichaam door de ontspanning.

 

 

 

 


Door langdurige stress ontstaan permanente spierblokkades.
Deze blokkades vragen veel energie van je.
Door subtiele aan - en ontspanningen leer je ze in kaart te brengen en op te lossen.
 

 

 

Pijn is ook een energievreter.
Bij acute trauma is pijn nuttig en heeft het een signaalfunctie.
Maar bij langdurige pijn is dat vaak niet het geval.

Er spelen bij pijn lichamelijke en geestelijke aspecten een rol.
Lichamelijk: spierblokkades en het zenuwstelsel.
Geestelijk: emoties en denkpatronen.
Met de oefening leer je hier mee om te gaan en de pijn te verminderen.Een conflict in het dagelijks leven leidt tot een bepaalde emotie: angst, depressie, stress, verdriet etc.
Deze emotie leidt tot blokkades in je lichaam (zie bodyscan).
Stress leidt ook tot negatieve denkpatronen.
Door de lichamelijke ontspanning verminderen de blokkades in je lichaam.
De hieraan gekoppelde emoties verminderen eveneens.
En de negatieve denkpatronen worden omgezet in positieve eigenschappen.
Deze eigenschappen zal je later weer in het dagelijks leven gaan toepassen.

 

 

Slaap is van groot belang.
Het beinvloedt vrijwel alle lichamelijke en geestelijke functies.
Door de slaapmeditatie kom je eerder in een slaap-waak bewustzijn en zal je sneller in slaap vallen.

 Bij de oefeningen leer je in het heden te leven– datgene wat je op dat moment doet – je volgt bv je adem.
Angstige gedachten betreffen altijd wat er in de toekomst of verleden fout kan gaan.
Bij de oefening “dagelijkse handelingen” wordt de focus b.v. gericht op lopen of eten.  
Zo kan iemand met een angst aanval in een winkel leren de aandacht te richten op zijn handelingen op dat moment (heden) en zo de angst verminderen (gedachten toekomst of verleden).

 

 

 

De twee aantekenboeken kunnen gebruikt worden ervaringen op te schrijven, om zo je ontwikkeling te stimuleren.
Door een aantal vragen wordt je geprikkeld het maximale uit de oefeningen te halen.

 

 
 

In het oefenboek staat ook een stress test.
Zo kan je de mate van angst, depressie, stress of somatisatie meten.
Somatisatie zijn de lichamelijke stress klachten.
Als je de test na 3 of 6 maanden opnieuw doet kan je het effect van de oefeningen bepalen.

 

 

 

 

Tijdens het oefenen komen verschillende onderdelen aan de orde.

Wat is je probleem in het dagelijks leven?
Welke emotie gaat erbij gepaard?
Waar uit zich dat in je lichaam met de bodyscan?
Welke negatieve psychologische eigenschappen?
Bij welke oefening ontspant je lichaam optimaal?
Hoe beïnvloed dat je bodyscan en daarmee je emoties?
Wat zijn hierdoor de psychologische veranderingen?
En hoe uit zich dat in het dagelijks leven?

 

 

 

 

kussen

 

 

De oefeningen kunnen in bed, op een stoel of op een meditatie kussen of krukje gedaan worden.
Op een kussen of krukje is de houding alerter dan op een stoel of bed.

Het voordeel van het krukje is dat de zitting schuin loopt.
Hierdoor is het bekken een beetje naar voren gekanteld en kan zonder inspanning rechtop gezeten worden.

 

Zelf krukje maken:
https://www.youtube.com/watch?v=fgL9ZJRs-2w

 

 

 

Aanmelden