Kinderen - jongeren 


Op de homepage staan filmpjes. De eerste twee zijn ook bedoeld voor kinderen.

Kinderen en jongeren krijgen tegenwoordig veel meer prikkels binnen vergeleken met vroeger.

Iedereen heeft een "filter" om zich heen, die voorkomt dat alle prikkels zomaar binnen komen.

Je bent met iets bezig, b.v. huiswerk maken, maar je aandacht ervoor is laag.
Je denkt aan iets anders, je hoort van alles om je heen en je bent prikkelbaar.
Je bent niet rustig.


Als zo'n filter langere tijd te dun is geeft klachten als:

* lichamelijk - hoofd- buikpijn, erg bewegelijk zijn, slecht slapen en vermoeidheid.
* emotioneel - opgewonden, prikkelbaar, snel boos tot depressief en angstig.
* denken - je slecht kunnen concentreren, verminderd leervermogen en geheugen.

Mindfulness

Tijdens de oefeningen zit je stil en richt je de aandacht naar binnen, op je adem of op je lichaam.
Dan zal je snel merken hoe je aandacht telkens alle kanten op springt.
Je kan hier een tekening van maken.
Dat geeft veel inzicht. 

Bij deze oefening, bij een jongen van 10 jaar met concentratie problemen, werd op de adem geconcentreerd.
Hem werd gevraagd een tekening te maken hoe hoog of laag zijn aandacht was.1 Als ik een radio aan zette, daalde de aandacht.

2 Hierbij stond de radio de hele tijd aan. Toch wisselde de aandacht, soms hoger, soms lager.
Dit is vergelijkbaar met een klas.
Er gebeurt van alles om je heen en toch moet je de aandacht bij de les houden.

3 Als het stil was, kwamen er gedachten. Dan was de aandacht op de adem minder.

Door dit bewustwordings proces houd je makkelijker de aandacht erbij, weet je sneller dat je gedachten afdwalen, kan je makkelijker de prikkels uit de omgeving op afstand houden en voel jij je rustiger. 

De filter wordt dikker.

Alle prikkels komen nog wel binnen, maar niet zo intensief.
* je lichaam voelt meer ontspannen en energiek.
* emotioneel wordt je rustiger.
* je kan je veel beter concentreren en dingen onthouden.

Biofeedback

Met biofeedback kan je diverse functies meten
Hier is met cardiofeedback duidelijk te zien dat bij deze sessie de hartslag na enige tijd kalmeerde.

 

 

Individuele sessies

Ik geef individuele sessies. Als een ouder mee komt, doet hij/zij in principe ook mee met de oefeningen. De uitwisseling van ervaringen is leuk en erg nuttig, ook voor de ouder.

Kinderen tot 18 jaar hebben via de basis verzekering recht op 18 behandelingen fysiotherapie.
Deze behandelingen vallen daar onder.

 

Aanmelden